Herroepen aankoop is erg eenvoudig.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave* van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen en/of is deze niet meer compleet, beschadigd en/of zonder de originele (onbeschadigde) verpakking dan vervalt het heroepingsrecht. Eigenllijk zijn er dus maar 3 hele simpele regeltjes:
 
    • Het artikel is onbeschadigd
    • Het artikel is niet gemonteerd
    • De originele verpakking van het artikel is onbeschadigd*
*Let op: ook geen tape plakken of tekst schrijven op de originele verpakking van de product(en). Op de verpakkingsdoos van DashView zelf is dit geen probleem.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
 
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@dashview.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten teruggestuurd te hebben en dienen deze in ons bezit te zijn gekomen. 
 
Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten circa € 3.95 tot € 6,95 per (brievenbus) pakket zullen bedragen.
 
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Klik hier voor het herroepingsformulier