Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door Dashview met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dashview verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Dashview worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Dashview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dashview aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Dashview opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Dashview alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dashview niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Dashview worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Dashview uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dashview worden onderhouden wordt afgewezen.

TrendGroup/Dashview kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit gebruik van verkochte producten.

Foto's in webshop zijn ten behoeve van eigen gebruik gepersonaliseerd

 
Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.